dissabte, 2 de febrer de 2008

MIAMI (FLORIDA) U.S.A.

La península de Florida, va ser descoberta per Ponce de León, que va iniciar la colonització que després de diverses adversitats i enfrontaments entre espanyols i francesos, es va assentar com territori espanyol, fundant anys més tard Pedro Menéndez de Avilés la Ciutat de San Agustín, la més antiga dels Estats Units. Miami, no és la capital de Florida, però si és, la més populosa de les seves ciutats. Juntament a la seva germana Miami Beach, conformen un dels complexos turístics més importants del món. Els últims anys la influència hispana ha estat important degut a la gran quantitat de cubans refugiats, que amb el temps han accedit a tots els estatus de la ciutat. Un dels seus barris, Little Havana acull a la gran part de cubans. A Miami l'espanyol, és un idioma tan corrent com l'anglès.

La península de Florida, fue descubierta por Ponce de León, que inició la colonización que tras diversas adversidades y enfrentamientos entre españoles y franceses, se asentó como territorio español, fundando años más tarde Pedro Menéndez de Avilés la Ciudad de San Agustín, la más antigua de los Estados Unidos. Miami, no es la capital de Florida, pero si es, la más populosa de sus ciudades. Junto a su hermana Miami Beach, conforman uno de los complejos turísticos más importantes del mundo. En los últimos años la influencia hispana es importante debido a la gran cantidad de cubanos refugiados, que con el tiempo han accedido a todos los status de la ciudad. Uno de sus barrios, Little Havana acoge a la gran parte de cubanos. En Miami el español, es un idioma tan corriente como el inglés.

The peninsula of Florida, was discovered by Ponce of Leon, that initiated the colonization that after diverse adversities and confrontations between Spaniards and French, was based like Spanish territory, founding years more late Pedro Menéndez de Avilés the City of San the Agustín, oldest of the United States. Miami, is not the capital of Florida, but if it is, most populated of its cities. Next to its sister Miami Beach, they conform one of the more important tourist complexes of the world. In the last years the Hispanic influence is important due to the great amount of Cuban refugees, who with time have acceded to all the status of the city. One of its districts, Little Havana welcomes in the great part of Cuban. In Miami the Spanish, is an as current language as the English.