dissabte, 29 de novembre de 2008

UN ALTRA PLAÇA LESSEPS ERA POSSIBLE. OTRA PLAZA LESSEPS ERA POSIBLE (III)

L'ASPECTE GENERAL DE LA PLAÇA
ASPECTO GENERAL DE LA PLAZA
LA PROTESTA...
ELS FERROS...
LOS HIERROS...
ÉS O NO UNA PLAÇA DURA?
¿ES O NO ES UNA PLAZA DURA?

dimarts, 18 de novembre de 2008

UNA ALTRA PLAÇA LESSEPS ERA POSSIBLE. OTRA PLAZA LESSEPS ERA POSIBLE


En aquests últims dies he comprovat que l'afluència de visitants a aquesta humil pàgina, s'ha incrementat. No em cap el menor dubte, que es deu a l'espinós i polèmic assumpte de la Plaça Lesseps. Per això, em permeto fugir encara que sigui per aquesta vegada a l'esperit que desitjava imprimir al bloc i torno de nou a emprendre-la amb la reforma d'aquesta plaça. Crec que ho mereix, almenys per a mi, ja que vaig néixer en ella, en ella visc i en ella espero tancar els ulls per última vegada.

No vull carregar més contra l'obra. Simplement em remeto a incloure a continuació unes poques pàgines que s'han publicat als últims dies en diferents mitjans de comunicació, des de diaris fins a pàgines web. Els recomano entrar en aquesta direcció que m’ha facilitat a través d'un comentari un “català emprenyat”:


Aquí apareix una entrevista amb l'arquitecte autor de la reforma de la plaça. Ell mateix reconeix que els veïns i ciutadans que protesten per l'obra, no estan equivocats. Quan li pregunten per la zona verda, respon que el verd arribarà i dóna un termini de DEU ANYS. I també comenta que totes aquestes “estructures” les ha posat perquè el ferro és més barat…

Quan ha sorgit la polèmica, algun dels pocs defensors de la reforma, han arribat a la desqualificació dels veïns de Lesseps, fins i tot adduint certa ignorància o incultura per part d'aquests. Entre els detractors de l'obra, també s'han llançat improperis contra els autors i responsables de la mateixa. Jo només puc comentar que entre els veïns amb els quals tinc contacte, existeixen enginyers, arquitectes, metges, i fins i tot en la meva pròpia escala viu un enginyer d'obres públiques jubilat. A tots ells els sembla de moment una barbaritat la proliferació del ferro i les extenses superfícies sense verd.

Però crec que és arribada l'hora d'asserenar ànims, perquè en definitiva, l'arquitecte ha fet el que li demanen, i si això no agrada als veïns fins i tot a alguns que van participar en el projecte, únicament ens queda traslladar la responsabilitat als polítics. Es dirà que sempre acaba tot passant les culpes a aquests, però en aquests últims temps cal reconèixer, que el nivell dels nostres polítics té una mitjana que no passaria de l'aprovat justet en qualsevol examen quan no, molts d'ells es mereixen unes bones carbasses. Si us plau que les portin i les plantin en algun racó de Lesseps!. Almenys li donaria a la plaça un toc bucòlic del qual ara està òrfena, per que... una altra plaça Lesseps era possible.

En estos últimos días he comprobado que la afluencia de visitantes a esta humilde página, se ha incrementado. No me cabe la menor duda, que se debe al espinoso y polémico asunto de la Plaza Lesseps. Por ello, me permito huir aunque sea por esta vez al espíritu que deseaba imprimir al blog y vuelvo de nuevo a emprenderla con la reforma de esta plaza. Creo que lo merece, por lo menos para mí, ya que nací en ella, en ella vivo y en ella espero cerrar los ojos por última vez.

No quiero cargar más contra la obra. Simplemente me remito a incluir a continuación unas pocas páginas que se han publicado en los últimos días en distintos medios de comunicación, desde periódicos hasta páginas web. Les recomiendo entrar en esta dirección que me facilitado a través de un comentario un “catalá emprenyat”:

http://a4iu.blogsome.com/2008/11/18/entrevista-albert-viaplana/

Ahí aparece una entrevista con el arquitecto autor de la reforma de la plaza. Él mismo reconoce que los vecinos y ciudadanos que protestan por la obra, no están equivocados. Cuando le preguntan por la zona verde, responde que el verde llegará y da un plazo de DIEZ AÑOS. Y también comenta que todas esas “estructuras” las ha puesto por que el hierro es más barato…

Cuando ha surgido la polémica, alguno de los pocos defensores de la reforma, han llegado a la descalificación de los vecinos de Lesseps, incluso aduciendo cierta ignorancia o incultura por parte de éstos. Entre los detractores de la obra, también se han lanzado improperios contra los autores y responsables de la misma. Yo sólo puedo comentar que entre los vecinos con los que tengo contacto, existen ingenieros, arquitectos, médicos, e incluso en mi propia escalera vive un ingeniero de obras públicas jubilado. A todos ellos les parece de momento una barbaridad la proliferación del hierro y las extensas superficies sin verde.

Pero creo que es llegada la hora de serenar ánimos, porque en definitiva, el arquitecto ha hecho lo que le piden, y si esto no gusta a los vecinos incluso a algunos que participaron en el proyecto, únicamente nos queda trasladar la responsabilidad a los políticos. Se dirá que siempre acaba todo pasando las culpas a éstos, pero en estos últimos tiempos hay que reconocer, que el nivel de nuestros políticos tiene una media que no pasaría del aprobado justito en cualquier examen cuando no, muchos de ellos se merecen unas buenas calabazas. ¡Por favor que las traigan y las planten en algún rincón de Lesseps!. Por lo menos le daría a la plaza un toque bucólico del que ahora está huérfana, porque… otra plaza Lesseps era posible.dissabte, 15 de novembre de 2008

BERGEN (NORWAY): THE DOOR OF THE FIORDS. BERGEN (NORUEGA): LA PORTA DELS FIORDS. BERGEN (NORUEGA): LA PUERTA DE LOS FIORDOS.

Bergen is the second city bigger of Norway, being however the main port of the country. It was part of the Hanseàtica League, towards XIII and XIV centuries, it hears the capital of Norway considerate. Southwest of Norway placed in the coast, in a valley formed by a group of mountains known collectively how "the seven mountains", is known ither also in the touristic area like the door of entryticket in the famous Norwegian fiords. The Institute of Maritime Research is the second one greater of Europe, Bergen is also the main basis of the Real Navy Norway. It was capital European of the Culture in the year 2000.La city of Bergen it was set up in 1070 for the king Olav Kyrre. Bergen is one of the most beautiful cities of Norway. In the antique part, the Bryggen is found, a series of antique houses of wood of principles of the century XVIII product of the reconstruction of the city after the fire of 1702, and made with the style of the mediaeval buildings of the Hanseàtica League that were in the place before the fire. Bryggen, was included like World Heritage Centre in 1979 by the UNESCO. A very popular touristic attraction is the market ion the free air along the port. Another very popular touristic interlock is the funicular that rises to the mountain Fløien, from the one that a general view of the city and the seven mountains is seen.

Bergen és la segona ciutat més gran de Noruega, sent no obstant això el principal port del país. Va formar part de la Lliga Hanseàtica, cap als segles XIII i XIV, sent considerada la capital de Noruega. Situada a la costa sud-oest de Noruega, en una vall format per un grup de muntanyes conegut col·lectivament com "les set muntanyes", se la coneix també en l'àmbit turístic com la porta d'entrada als famosos fiords noruecs. L'Institut d'Investigació Marítima és el segon més gran d'Europa, Bergen també és la base principal de la Marina Real Noruega. Va ser capital Europea de la Cultura en l'any 2000.La ciutat de Bergen va ser fundada en 1070 pel rei Olav Kyrre. Bergen és una de les ciutats més belles de Noruega. En la part antiga, es troba el Bryggen, una sèrie de cases antigues de fusta de principis del segle XVIII producte de la reconstrucció de la ciutat després de l'incendi de 1702, i fetes amb l'estil dels edificis medievals de la Lliga Hanseàtica que estaven al lloc abans de l'incendi. Bryggen, va ser inclòs com Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en 1979 . Una atracció turística molt popular és el mercat a l'aire lliure al llarg del port. Un altre enclavament turístic molt popular és el funicular que puja a la muntanya Fløien, des del que es veu una vista general de la ciutat i les set muntanyes.

Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, siendo no obstante el principal puerto del país. Formó parte de la Liga Hanseática, hacia los siglos XIII y XIV, siendo considerada la capital de Noruega. Situada en la costa sudoeste de Noruega, en un valle formado por un grupo de montañas conocido colectivamente como "las siete montañas", se la conoce también en el ámbito turístico como la puerta de entrada a los famosos fiordos noruegos. El Instituto de Investigación Marítima es el segundo mayor de Europa, Bergen también es la base principal de la Marina Real Noruega. Fue capital Europea de la Cultura en el año 2000.[La ciudad de Bergen fue fundada en 1070 por el rey Olav Kyrre. Bergen es una de las ciudades más bellas de Noruega. En la parte antigua, se encuentra el Bryggen, una serie de viejas casas de madera de principios del siglo XVIII producto de la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1702, y hechas con el estilo de los edificios medievales de la Liga Hanseática que estaban en el lugar antes del incendio. Bryggen, fue incluido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 . Una atracción turística muy popular es el mercado al aire libre a lo largo del puerto. Otro enclave turístico muy popular es el funicular que sube al monte Fløyen, desde el que se divisa una vista general de la ciudad y las siete montañas.