dijous, 28 d’agost de 2008

UN PASEO POR EL BÓSFORO. UN PASSEIG PEL BÒSFOR. A STROLL BY THE BOSPHORUS.

Istambul is a cosmopolitan city that overflows the enchantment of the exotic east, next to noticeably western an urban conception. Unique city in the world that has the pride to belong to two continents, by something says of certain form of her and, who is the east door.Between his diverse ones and varied attractions, it is possible to emphasize the "stroll" in boat by the Straits of Bosphorus, that separates both parts of the city, European and the Asian. A stroll by the Bosphorus, is worth the trouble well...

Istanbul és una ciutat cosmopolita que vessa l'encant de l'orient exòtic, al costat d'una concepció urbana marcadament occidental. Ciutat única en el món que té l'orgull de pertànyer a dos continents, per alguna cosa es diu d'ella i encertadament, que és la porta d'orient.Entre les seves diverses i variades atraccions, cal destacar el “passeig” en vaixell per l'estret de Bòsfor, que separa les dues parts de la ciutat, l'europea i l'asiàtica. Un passeig pel Bòsfor, ben val la pena…

Estambul es una ciudad cosmopolita que rebosa el encanto del oriente exótico, junto a una concepción urbana marcadamente occidental. Ciudad única en el mundo que tiene el orgullo de pertenecer a dos continentes, por algo se dice de ella y acertadamente, que es la puerta de oriente. Entre sus diversas y variadas atracciones, cabe destacar el “paseo” en barco por el estrecho de Bósforo, que separa ambas partes de la ciudad, la europea y la asiática. Un paseo por el Bósforo, bien vale la pena


dijous, 21 d’agost de 2008

TAORMINA: EL MÉS BELL RACÓ DE SICILIA. TAORMINA: EL MAS BELLO RINCÓN DE SICILIA. TAORMINA: THE MOST BEAUTIFUL CORNER OF SICILY

Taormina és una antiga ciutat situada a la costa est de l'illa de Sicília. Des del segle XIX, és un important centre turístic de l'illa, situada a mig camí entre Mesina i Catània. És un autèntic balcó sobre el mar, i s'eleva des de la mateixa riba fins a uns 200 metres, sobre el seu nivell en un abrupte penya-segat, que li confereix unes vistes espectaculars davant del volcà Etna. Les seves platges són accessibles mitjançant telefèric. Entre el seu patrimoni històric destaca el cèlebre teatre greco-romà. Fundada pels grecs en el 736 a. C., amb el nom de Naxos, va ser successivament ocupada pels sículs, romans, àrabs, normands i catalans i aragonesos.

Taormina es una antigua ciudad situada en la costa este de la isla de Sicilia. Desde el siglo XIX, es un importante centro turístico de la isla, situada a medio camino entre Mesina y Catania. Es un auténtico balcón sobre el mar, y se eleva desde la misma orilla hasta unos 200 metros, sobre su nivel en un abrupto acantilado, que le confiere unas vistas espectaculares enfrente del volcán Etna. Sus playas son accesibles mediante teleférico. Entre su patrimonio histórico destaca el célebre teatro greco-romano. Fundada por los griegos en el 736 a. C., con el nombre de Naxos, fue sucesivamente ocupada por los sículos, romanos, árabes, normandos y catalanes y aragoneses.

Taormina is one old city located in the coast this of the island of Sicily. From century XIX, it is an important tourist center of the island, located halfway between Mesina and Catania. It is an authentic balcony on the sea, and one rises from the same border to about 200 meters, on his level in a steep cliff, that opposite confers spectacular views to him of Etna volcano. Their beaches are accessible by means of cableway. Between his historical patrimony it emphasizes the famous Greco-Roman theater. Founded by the Greeks on the 736 to C., with the name of Naxos, successively it was occupied by the Sículians, Romans, Arabs, Normans and Catalan-Aragoneses.

PANORAMIQUES DE TAORMINA. PANORAMICAS DE TAORMINA
PANORAMIC VIEWS OF TAORMINAEL TEATRE GREC. EL TEATRO GRIEGO
THE GREC THEATERCARRERS I RACONS DE TAORMINA. CALLES Y RINCONES
DE TAORMINA. STREETS AND CORNERS OF TAORMINA