dimecres, 30 de gener de 2008

HAITI: LABADEE

Haití està situada en la part occidental de l’illa de l'Espanyola. La seva orografia està composta per muntanyes escarpades i valls que afronten amb la costa. La capital d'Haití és Port-au-Prince (2 milions d’habitants). L’illa L'Espanyola (actualment La Hispaniola) va ser descoberta per Cristòfor Colom en 1492. Haití va ser posteriorment ocupada per França sota un ferri i cruel sistema esclavista. Entre 1793 i 1802 té lloc la revolució haitiana enfrontant-se a Espanyols, Anglesos i Francesos. Va ser una antiga colònia francesa, i va ser també el segon país americà a declarar la seva independència, després dels Estats Units. La part turística d'Haití, es concentra en la costa nord de l’illa (Labadee), on recalen els creuers per gaudir de les seves magnífiques platges.

Haití está situada en la parte occidental de la isla de La Española. Su orografía está compuesta por montañas escarpadas y valles que lindan con la costa. La capital de Haití es Puerto Príncipe (2 millones de habitantes). La isla La Española (actualmente La Hispaniola) fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Haití fue posteriormente ocupada por Francia bajo un férreo y cruel sistema esclavista. Entre 1793 y 1802 tiene lugar la revolución haitiana enfrentándose a Españoles, Ingleses y Franceses. Fue una antigua colonia francesa, y fue también el segundo país americano en declarar su independencia, tras los Estados Unidos. La parte turística de Haití, se concentra en la costa norte de la isla (Labadee), donde recalan los cruceros para disfrutar de sus magníficas playas.

Haiti is placed in the western part of the island of La Espanola. His orography is composed by steep mountains and vales that border on the coast. The capital of Haiti is Port-au-Prince (2 million inhabitants). The island La Espanola (at present The Hispaniola) was discovered by Cristóbal Columbus in 1492. Haiti was occupied later by France under an iron and cruel system slave holder. Between 1793 and 1802 the Haitian revolution takes place facing Spanish, Englishmen and Frenchmen. It was an ancient French colony, and it was also the American country second in declaring his independence, after the United States. The tourist part of Haiti, is concentrated in the North coast of the island (Labadee), where they saturate the cruises to enjoy his magnificent beaches.HAITI: LABADEEJAMAICA: OCHO RIOS.

Ocupada inicialment pels espanyols, aquesta illa ha conegut a través de la seva història, com moltes altres del Carib, diversos propietaris. En 1510, Espanya la va descobrir i allà van començar a arribar els primers esclaus de color. En 1655 es van apoderar d'ella els britànics i en 1962 va adquirir la independència en el marc de la Commonwealth. La seva capital és, Kingston, existint altres ciutats importants com Port Royal, Port Antonio i Ocho Ríos, aquesta última de caràcter essencialment turístic, destacant, les Dunn's River Falls.

Ocupada inicialmente por los españoles, esta isla ha conocido a través de su historia, como otras muchas del Caribe, diversos dueños. En 1510, España la descubrió y allí empezaron a llegar los primeros esclavos de color. En 1655 se apoderaron de ella los británicos y en 1962 adquirió la independencia en el marco de la Commonwealth. Su capital es, Kingston, existiendo otras ciudades importantes como Port Royal, Port Antonio y Ocho Ríos, esta última de carácter esencialmente turístico de cuyos lugares destacan las Dunn’s River Falls.

Occupied initially by the Spaniards, this island has known traverse of its history, like other many of the Caribbean, diverse owners. In 1510, Spain discovered it and there they began to arrival the first slaves from colour. In 1655 the British seized of her and in 1962 he within the framework acquired the independence of the Commonwealth. Its capital is, Kingston, existing other important cities like Port Royal, Port Antonio and Eight Rivers, this last one of essentially tourist character of whose places they emphasize the Dunn's River Falls.
dimarts, 29 de gener de 2008

ILLES CAIMAN. ISLAS CAIMAN. CAYMAN ISLANDS

Situades pràcticament al centre del Carib, són un grup d'illes, que van ser descobertes per Cristòfor Colom, en 1503. El motiu que no s'haguessin descobert abans, és el que no tenen muntanyes i no eren fàcils d'albirar. Colom les va batejar com les Tortugues, degut a la quantitat d'aquests rèptils que les habitaven. Entre elles destaca la més gran: Gran Caiman, on es troba la seva capital George Town. Les seves principals activitats són la banca lliure d'impostos i el turisme. És el paradís fiscal per excel·lència del Carib. En l'actualitat segueixen depenent de la corona Britànica.

Situadas prácticamente en el centro del Caribe, son un grupo de islas, que fueron descubiertas por Cristóbal Colón, en 1503. El motivo de que no se hubieran descubierto antes, es el de que carecen de montañas y no eran fáciles de avistar. Colón las bautizó como las Tortugas, debido a la cantidad de estos reptiles que las habitaban. Entre ellas destaca la mayor: Gran Caimán, donde se halla su capital George Town. Sus principales actividades son la banca libre de impuestos y el turismo. Es el paraíso fiscal por excelencia del Caribe. En la actualidad siguen dependiendo de la corona Británica.

Practically located in the Caribbean center del, they are a group of islands, that were discovered by Cristóbal Columbus, in 1503. The reason that they had not been discovered before, he is the one of which lack mountains and they were not easy to sight. Columbus baptized them like the Turtles, due to the amount of these reptiles that inhabited them. Among them he emphasizes the greater one: Great Cayman, where is its capital George Town. Their main activities are the duty free bank and the tourism. It is the fiscal paradise par excellence of the Caribbean. At the present time they continue depending on the British crown.


Las iguanas son una especie protegida en las Islas Caimán. Les iguanes són una espècie protegida a les Illes Caiman. The iguanas are a species protected in the Cayman Islands

diumenge, 27 de gener de 2008

PUERTO RICO

Puerto Rico és, la més petita i més oriental de les Grans Antilles. És un estat lliure associat dels Estats Units, condició que va adquirir amb motiu de la pèrdua de Cuba per Espanya, a la qual es va sumar també la d'aquesta illa caribenya. La seva capital, San Juan, fundada al 1510 per Ponce de León, és una de les ciutats més grans del Carib (més d'un milió d'habitants) conserva en la seva part antiga “el vell San Juan”, l'encant dels seus carrers i les seves pintoresques cases, amb les quals s'alternen construccions colonials de gran bellesa arquitectònica. La seva muralla de més de 10 Km i de 15 metres d 'altura, constitueix amb els seus baluards un atractiu turístic més d'aquesta illa encantadora. En Isla Verde, localitat adjacent amb San Juan, els hotels de luxe i les platges, són punt de destí de no pocs ciutadans nord-americans.

Puerto Rico es, la más pequeña y más oriental de las Grandes Antillas. Es un estado libre asociado de los Estados Unidos, condición que adquirió con motivo de la pérdida de Cuba por España, a la cual se sumó también la de esta isla caribeña. Su capital, San Juan, fundada en 1510 por Ponce de León, es una de las ciudades más grandes del Caribe (más de un millón de habitantes) conserva en su parte antigua “el viejo San Juan”, el encanto de sus calles y sus pintorescas casas, con las que se alternan construcciones coloniales de gran belleza arquitectónica. Su muralla de más de 10 Km y de 15 metros de altura, constituye con sus baluartes un atractivo turístico más de esta isla encantadora. En Isla Verde, localidad colindante con San Juan, los hoteles de lujo y las playas, son punto de destino de no pocos ciudadanos norteamericanos.

Puerto Rico is, smallest and more Eastern of the Great Antilles. It is an associated free state of the United States, condition that it acquired in the occasion of the loss of Cuba by Spain, to which also added the one of this Caribbean island. Its capital, San Juan, founded on 1510 by Ponce of Leon, are one of the biggest cities of the Caribbean (more of a million habitants) conserves in its old part "old San Juan", the enchantment of its streets and their colorful houses, with which colonial constructions of great architectonic beauty are alternated. Its wall of more than 10 km and 15 meters of height, constitutes with its bastions attractive a tourist one more of this charming island. In Isla Verde, adjacent locality with San Juan, the hotels of luxury and the beaches, are destination of not few North American citizens.Como curiosidad, cabe destacar que el la fortaleza de San Cristóbal, ondean las tres banderas: la de España (llamada bandera de la tradición, ya que era la que existía en la época del descubrimiento), la de Puerto Rico y la de los Estados Unidos.

Com curiositat, cal destacar que a la fortalesa de Sant Cristòfol, onegen les tres banderes: la d'Espanya (coneguda com bandera de la tradició, ja que era la que existia en l'època del descobriment), la de Puerto Rico i la dels dels Estats Units.

Like curiosity, it is possible to emphasize that the strength of San Cristóbal, waves the three flags: the one of Spain (call flag of the tradition, since she was the one that existed at the time of the discovery), the one of Puerto Rico and the one of the United States.

I CONTINUEM AMB EL CARIB: LUQUILLO. Y CONTINUAMOS CON EL CARIBE: LUQUILLO. WE CONTINUED WITH THE CARIBEAN: LUQUILLO

La Sierra de Luquillo, va ser la primera terra de Puerto Rico, albirada per Cristòfor Colom en 1493. No obstant això els orígens d'aquest poble, no van tenir lloc fins a finals del segle XVIII. Luquillo està localitzat a l'extrem nord-est de Puerto Rico entre les localitats de Fajardo i Río Grande. Les seves platges daurades d'aigües blaves i abundants palmeres, converteixen a Luquillo, en un dels llocs més pintorescos i paradisíacs del Carib.

La Sierra de Luquillo, fue la primera tierra de Puerto Rico, avistada por Cristóbal Colón en 1493. No obstante los orígenes de este pueblo, no tuvieron lugar hasta finales del siglo XVIII. Luquillo está localizado en el extremo noreste de Puerto Rico entre las localidades de Fajardo y Río Grande. Sus playas doradas de aguas azules y abundantes palmeras, convierten a Luquillo, en uno de los lugares más pintorescos y paradisíacos del Caribe.

The Mountain range of Luquillo, was the first land of Port Rico, sighted by Cristóbal Columbus in 1493. Despite the origins of this town, they did not take place until end of century XVIII. Luquillo is located in the northeast end of Puerto Rico between the localities of Fajardo and Rio Grande. Their blue water beaches golden and abundant palms, turn to Luquillo, in one of the most colorful and paradisiacal places of the Caribbean.

PLATJA DE LUQUILLO (PUERTO RICO)

PLAYA DE LUQUILLO (PUERTO RICO)

LUQUILLO BEACH (PUERTO RICO)

dissabte, 26 de gener de 2008

TULUM (MEXIC) RIBERA MAYA: AVUI, ESTRENO BLOG. HOY, ESTRENO BLOG. TODAY, OPENING BLOG

La Ribera Maya, está situada en la parte más oriental de México. Empieza en la parte superior de la península de Yucatán y comprende una sucesión de lugares paradisíacos bañados por las azules aguas del Caribe. Cacún, Cozumel y Tulun, son buenos ejemplos. En Tulun, encontramos unas ruinas de lo que fue una importante ciudad de la cultura Maya, muy bien conservadas y custodiadas. Detrás de ellas, se encuentra una de las más famosas playas del Caribe: la playa del Carmen.

La Ribera Maia, està situada a la part més oriental de Mèxic. Comença en la part superior de la península de Yucatán i comprèn una successió de llocs paradisíacs banyats per les blaves aigües del Carib. Cacún, Cozumel i Tulun, són bons exemples. En Tulun, trobem unes ruïnes del que va ser una important ciutat de la cultura Maia, molt ben conservades i custodiades. Darrere d'elles, es troba una de les més famoses platges del Carib: la platja del Carmen.

The Mayan Shore, is located in the most Eastern part of Mexico. It begins in the superior part of the Yucatan Peninsula and includes/understands a succession of paradisíacs places bathed by blue waters of the Caribbean. Cacún, Cozumel and Tulun, are good examples. In Tulun, we found ruins of which was an important city of the Mayan culture, conserved very well and guarded. Behind them, is one of most famous beaches of the Caribbean: the beach of Carmen.


I COMENÇO AMB AQUESTES FOTOGRAFIES DEL ESTIU. TULUM (MEXIC) PLATJA DEL CARMEN.

Y COMIENZO CON ESTAS FOTOGRAFIAS DEL VERANO. TULUM (MÉJICO) PLAYA DEL CARMEN.

BEGINNING WITH THESE FOTOGRAFIAS TO THE SUMMER. TULUM (MEXICO)THE CARMEN BEACH.