diumenge, 10 de febrer de 2008

LA PLAÇA LESSEPS (BARCELONA). LESSEPS SQUARE (BARCELONA)

Les inacabables obres de la Plaça Lesseps. Quatre anys patint les incomoditats d'aquestes obres, esperem que serveixin almenys, per poder gaudir d'un espai urbà agradable i accessible. L'última remodelació –contra la voluntat dels veïns- la van convertir en un espai verd de difícil accessibilitat. Ara, a l'espai que ocupaven uns tallers del metro, s'ha edificat una moderníssima biblioteca (Biblioteca Joan Fuster) i darrere d'aquesta, un edifici d'habitatges de dubtós gust, que trenca l'harmonia que en altres temps va tenir aquesta plaça de l'ex-vila de Gracia.

Las inacabables obras de la Plaza Lesseps. Cuatro años sufriendo las incomodidades de estas obras, esperemos que sirvan por lo menos, para poder disfrutar de un espacio urbano agradable y accesible. La última remodelación –contra la voluntad de los vecinos- la convirtieron en un espacio verde de difícil accesibilidad. Ahora, en el espacio que ocupaban unos talleres del metro, se ha edificado una modernísima biblioteca (Biblioteca Joan Fuster) y detrás de ella, un edificio de viviendas de dudoso gusto, que rompe la armonía que en otros tiempos tuvo esta plaza de la ex villa de Gracia.

The endless works of the Lesseps Square. Four years suffering the incommodities of these works, we hope that they serve at least, to be able to enjoy a pleasant and accessible urban space. The last remodelling - against the will of the neighbours they turned it a green space of difficult accessibility. Now, in the space which they occupied factories of the meter, one has been built modern library (Joan Fuster Library) and behind her, a building of houses of doubtful taste, that it breaks the harmony that in other times had this seat of the ex- villa of Gracia.

Així era la Plaza Lesseps, fa gairebé cinquanta anys. Así era la Plaza Lesseps, hace casi cincuenta años. Thus it was the Lesseps Square, almost fifty years ago.

La Plaça Lesseps a principis del segle XX. La Plaza Lesseps a principios del siglo XX. The Lesseps Square to principles century XX.

La plaça abans de la nova remodelació. La plaza antes de la nueva remodelación. The square before of the new remodelling.


El col·legi de la meva infància: La Salle Josepets. Ara ja no existeix, ha estat derruït suposem que per construir habitatges. El colegio de mi infancia: La Salle Josepets. Ahora ya no existe, ha sido derruido suponemos que para construir viviendas. The school of my childhood: The Salle Josepets. Now no longer it exists, has been demolished we suppose that to construct houses.La biblioteca Joan Fuster. The Joan Fuster library.

Vesprejar a la Plaça Lesseps, al fons, el Tibidabo i la torre Foster. Anochecer en la Plaza Lesseps, al fondo, el Tibidabo y la torre Foster. To grow dark in the Lesseps Square, al bottom, the Tibidabo and the Foster tower.

1 comentari:

concepcionista ha dit...

soc veina com tu, el meu germà també va ser alumne de la salle josepets, ara serà un geriàtric municipal. Nó és gens fàcil trobar informació de les diferentes remodelacions que ha patit la plaça. La meva infància va ser a la plaça que etiquetes de fà 50 anys, jo nó els hi tinc (encara) i crec que fins els 70 ó la van destrssar. Alló si era una plaça. Tenía de tot, àrea de joc amb columpis,tobogans; àrea de petanca pels avis, pista de patinatge, caballitus, l'estanc que cada diumenge s'omplenava de pares i nens fens navegar els seus baixells, zones de passeig i bancs per seure i llegir ala fresca. Busquem una plaça igual, segur que no la trobarem. Quina pena pels nostres fills!!!