diumenge, 7 de setembre de 2008

OSLO, THE CAPITAL OF NORTH FIORDS. OSLO, LA CAPITAL DELS FIORDS DEL NORD. OSLO, LA CAPITAL DE LOS FIORDOS DEL NORTE

Located in the Aker river, in the end of the fiord of Oslo, the capital of Norway is a modern city, as much in its design as in its architecture. Oslo, has many parks and gardens, statues and museums. It is the greater city of Norway, the more important seaport and the main commercial, industrial and cultural center of the country. The Vigelandsparken, is one of the visited attractions more. One is a park dedicated to the "cycle of the life", builds of the sculptor Vigeland, the most important of Norway. Between its diverse museums, one of the most visited is the one of Kon-Tiki, dedicated to the boats whereupon Thor Heyerdahl made its adventurous oceanic passages. The museum of the boat Viking is also worthy to visit. The National Gallery contains the collection of more important art of Norway, between its works emphasizes "the shout" of Edvard Munch, famous by the spectacular of its robbery and later recovery. Finally, the City council of Oslo of modern cut and in its sine is made every year the delivery of the Nobel prize of the Peace.

Situada en el riu Aker, a la punta del fiord d'Oslo, la capital de Noruega és una ciutat moderna, tant en el seu disseny com en la seva arquitectura. Oslo, disposa de molts parcs i jardins, estàtues i museus. És la major ciutat de Noruega, el seu port marítim més important i el principal centre comercial, industrial i cultural del país. El Vigelandsparken, és una de les atraccions més visitades. Es tracta d'un parc dedicat al “cicle de la vida”, obra de l'escultor Vigeland, el més important de Noruega. Entre els seus diversos museus, un dels més visitats és el de Kon-Tiki, dedicat a les embarcacions amb les que Thor Heyerdahl va realitzar les seves aventureres travessies oceàniques. El museu del vaixell víking és també digne de visitar. La Galeria Nacional té la col·lecció d'art més important de Noruega, de les diverses obres destaca “El crit” d'Edvard Munch, famosa pel rocambolesc del seu robatori i posterior recuperació. Finalment, l'Ajuntament d'Oslo de aspecte modern i en el que es realitza cada any el lliurament del premi Nobel de la Pau.

Situada en el río Aker, en la punta del fiordo de Oslo, la capital de Noruega es una ciudad moderna, tanto en su diseño como en su arquitectura. Oslo, dispone de muchos parques y jardines, estatuas y museos. Es la mayor ciudad de Noruega, su puerto marítimo más importante y el principal centro comercial, industrial y cultural del país. El Vigelandsparken, es una de las atracciones más visitadas. Se trata de un parque dedicado al “ciclo de la vida”, obra del escultor Vigeland, el más importante de Noruega. Entre sus diversos museos, uno de los más visitados es el de Kon-Tiki, dedicado a las embarcaciones con que Thor Heyerdahl realizó sus aventureras travesías oceánicas. El museo del barco vikingo es también digno de visitar. La Galería Nacional contiene la colección de arte más importante de Noruega, entre cuyas obras destaca “El grito” de Edvard Munch, famosa por lo rocambolesco de su robo y posterior recuperación. Finalmente, el Ayuntamiento de Oslo de corte moderno y en cuyo seno se realiza cada año la entrega del premio Nobel de la Paz.

Entrance to the capital of Norway by the fiord of Oslo
Entrada a la capital de Noruega pel fiord d'Oslo
Entrada a la capital de Noruega por el fiordo de Oslo.The castle of Akershus, initiate in 1299, still conserves scars of more than a battle.
El castell de Akershus, iniciat en 1299, encara conserva cicatrius de més d'una batalla.
El castillo de Akershus, iniciado en 1299, aún conserva cicatrices de más de una batalla.
Vista of the City council and of some corners of the center of the city, with the National Theater.Vista de l'Ajuntament i d'alguns racons del centre de la ciutat, amb el Teatre Nacional.Vista del Ayuntamiento y de algunos rincones del centro de la ciudad, con el Teatro Nacional.The environs of the Museum Kon-Tiki
Voltants del Museu Kon-Tiki
Alrededores del Museo Kon-TikiKarl Johans Gate


University of Oslo
Universitat d’Oslo
Universidad de Oslo

Vigeland Park

Interior of the City council of Oslo
Interior de l'Ajuntament d'Oslo
Interior del Ayuntamiento de Oslo