dijous, 28 d’agost de 2008

UN PASEO POR EL BÓSFORO. UN PASSEIG PEL BÒSFOR. A STROLL BY THE BOSPHORUS.

Istambul is a cosmopolitan city that overflows the enchantment of the exotic east, next to noticeably western an urban conception. Unique city in the world that has the pride to belong to two continents, by something says of certain form of her and, who is the east door.Between his diverse ones and varied attractions, it is possible to emphasize the "stroll" in boat by the Straits of Bosphorus, that separates both parts of the city, European and the Asian. A stroll by the Bosphorus, is worth the trouble well...

Istanbul és una ciutat cosmopolita que vessa l'encant de l'orient exòtic, al costat d'una concepció urbana marcadament occidental. Ciutat única en el món que té l'orgull de pertànyer a dos continents, per alguna cosa es diu d'ella i encertadament, que és la porta d'orient.Entre les seves diverses i variades atraccions, cal destacar el “passeig” en vaixell per l'estret de Bòsfor, que separa les dues parts de la ciutat, l'europea i l'asiàtica. Un passeig pel Bòsfor, ben val la pena…

Estambul es una ciudad cosmopolita que rebosa el encanto del oriente exótico, junto a una concepción urbana marcadamente occidental. Ciudad única en el mundo que tiene el orgullo de pertenecer a dos continentes, por algo se dice de ella y acertadamente, que es la puerta de oriente. Entre sus diversas y variadas atracciones, cabe destacar el “paseo” en barco por el estrecho de Bósforo, que separa ambas partes de la ciudad, la europea y la asiática. Un paseo por el Bósforo, bien vale la pena