dissabte, 20 de setembre de 2008

ATROCITAT ARQUITECTÒNICA A LA PLAÇA LESSEPS (BARCELONA). ATROCIDAD ARQUITECTÓNICA EN LA PLAZA LESSEPS. ARCHITECTONIC ATROCITY IN LESSEPS SQUARE

S'entreveu ja, com serà la futura Plaça de Lesseps. Dura, duríssima, molt dura. S'ha desaprofitat una altra oportunitat de retornar a la plaça, quelcom del seu encant original. Molts metres quadrats de voreres llises desproveïdes d'atractiu, pocs metres quadrats de vegetació. L'anterior estructura de la plaça, cert és que no tenia fàcil accés a la mateixa, però la vegetació i arbreda que tenia, difícilment podrà igualar-se en el projecte actual. I l'anterior… En aquella plaça, enjardinada, havien gronxadors, tobogans i fins cavallets per als nens. I l'anterior… Una bucòlica masia i un verger de vegetació. Cert que les grans ciutats han d'evolucionar, han d'organitzar el seu trànsit adequadament, però això no impedeix el que ve succeint amb aquesta plaça. L'únic avantatge del projecte actual és que almenys la casa Ramos, es pot veure en la seva totalitat, pel demés, la plaça de Lesseps permanentment enlletgida, va camí de convertir-se en un encreuament d'àmplies vies de trànsit, amb algun “detall” enjardinat, lluny del que era abans. El Gran Talador(1), ha tornat a segrestar una altra zona verda, a la ciutat.
Qüestió a part, mereix l'atrocitat arquitectònica que s'està portant a terme a la plaça, amb la instal·lació d'unes baluernes, d’uns trastos, que constitueixen un insult al bon gust. Ja fa uns mesos, es va incrustar davant de la biblioteca Jaume Fuster premi FAD d'arquitectura, un estrany pal·li, que de moment no sabem quina funció o que representativitat té (¡quina barbaritat!). Ara s'han aixecat unes enormes estructures en forma de bigues inclinades, que s'assemblen a unes escales que ascendeixen a no se on, i que des de la meva modesta opinió constitueixen un acte de lesa arquitectura. Què més pot perpetrar en aquesta plaça el Gran Talador?.
Davant d’aquest atropellament urbanístic, davant d’aquesta malifeta arquitectònica, davant d’aquesta enganyifa als veïns, davant d’aquest mal gust dels nostres responsables municipals, només ens queda el dret a l'enrabiada, que és un dels dos que reconeix la nostra democràcia: l'altre, és votar cada quatre anys perquè el que guanya les eleccions se'n vagi a l 'oposició. Democràcia… sí, però orgànica: recorden?.
__________________________________________
(1) Ajuntament de Barcelona

Se vislumbra ya, como será la futura Plaza de Lesseps. Dura, durísima, muy dura. Se ha desperdiciado otra oportunidad de devolver a la plaza, algo de su encanto original. Muchos metros cuadrados de aceras lisas desprovistas de atractivo, pocos metros cuadrados de vegetación. La anterior estructura de la plaza, cierto es que carecía de fácil acceso a la misma, pero la vegetación y arboleda que tenía, difícilmente podrá igualarse en el proyecto actual. Y la anterior… En aquélla plaza, ajardinada, habían columpios, toboganes y hasta un tío vivo para los niños. Y la anterior… Una bucólica masía y un vergel de vegetación. Cierto que las grandes ciudades deben evolucionar, deben organizar su tráfico adecuadamente, pero eso no impide lo que viene sucediendo con esta plaza. La única ventaja del proyecto actual es que por lo menos la casa Ramos, puede verse en su totalidad, por lo demás la plaza de Lesseps permanentemente afeada, se va a convertir en un cruce de amplias vías de tráfico, con algún que otro “detalle” ajardinado, lejos de lo que era antes. El Gran Talador(1), ha vuelto a secuestrar otra zona verde, a la ciudad.
Cuestión aparte, merece la atrocidad arquitectónica que se está llevando a cabo en la plaza, con la instalación de unos cachivaches, de unos cacharros, que constituyen un insulto al buen gusto. Ya hace unos meses, se incrustó delante de la biblioteca Jaume Fuster premio FAD de arquitectura, un extraño palio, que de momento no sabemos que función o que representatividad tiene (¡que barbaridad!). Ahora se han levantado unas enormes estructuras en forma de vigas inclinadas, que se asemejan a unas escaleras que ascienden a no se donde, y que desde mi modesta opinión constituyen un acto de lesa arquitectura. ¿Qué más puede perpetrar en esta plaza el Gran Talador?.
Ante semejante atropello urbanístico, ante semejarte tropelía arquitectónica, ante semejante engañifa a los vecinos, ante semejante mal gusto de nuestros responsables municipales, sólo nos queda el derecho al pataleo, que es uno de los dos que reconoce nuestra democracia: el otro, es votar cada cuatro años para que el que gana las elecciones se vaya a la oposición. Democracia… sí, pero orgánica: ¿recuerdan?.
__________________________________________
(1) Ayuntamiento de Barcelona

One glimpses already, as it is the future Lesseps Square. It lasts, hardest, very hard. Another opportunity has been wasted to give back to the seat, something of its original enchantment. Many square meters of smooth sidewalks deprived of attractive, few square meters of vegetation. The previous structure of the seat, certain is that it lacked readily accessible to the same one, but the vegetation and woods that it had, hardly will be able to be equalled in the present project. And the previous one... In that one seat, landscaped, there were swings, toboggans and until an carrousel for the children. And the previous one... A bucolic “masía”, and an orchard of vegetation. Certain that, the great cities must evolve, they must organize his traffic suitably, but that does not prevent what comes happening to this seat. The only advantage of the present project is that at least the house Branches, can be seen in its totality, by the others the Lesseps Square permanently disfigured, is going away to turn a crossing of ample routes of traffic, with which another "landscaped detail", far from which it was before. The Great Devastating (1) has returned to kidnap another green zone, to the city.
Separate question, deserves the architectonic atrocity that is being carried out in the seat, with the installation of knickknacks that constitute an insult al good pleasure. Or months ago, a strange pallium became engraved in front of the Jaume Fuster library (FAD prize of architecture), that at the moment we do not know that function or that representativeness has (that barbarism!). Now enormous structures in form of inclined beams have risen, that are resembled stairs that ascend not where, and that from my modest opinion constitutes an act of injured architecture. What plus can perpetrate in this seat the Great Devastating?
Before similar city-planning upsetting, before this architectonic outrage, resemblance trick to the neighbours, similar badly taste of our municipal people in charge, only we have left to the right al kicking, that is one of the two which it recognizes our democracy: the other, is to vote every four years so that the one that gains the elections goes to the opposition. Democracy..., but yes organic: remembers?.
__________________________________________
(1) City council of Barcelona

Panorámica general del desastre urbanístico. Panoràmica general del desastre urbanístic.
Panoramic general del dehorns city-planning.
Estas estructuras que se asemejan a escaleras… ¿Se habrán inspirado en la escalera de Jacob?. ¿Qué significa tan horrendo mobiliario urbano?
Aquestes estructures que s'assemblen a escales… S'hauran inspirat en l'escala de Jacob?. Què significa tan horrible mobiliari urbà?
These structures that are resembled stairs... They will have been inspired by the stairs of Jacob. What means so horrible urban furniture?
Farolas inclinadas, estructuras extrañas, parece un “baile de bastones”…
Fanals inclinades, estructures estranyes, sembla un “ball de bastons”…
Inclined lampposts, strange structures, it seems a "dance of canes"...

3 comentaris:

Marta ha dit...

Christopher!
Tens tota la raó! Circulo per la plaça sovint per anar a la Biblioteca i cada vegada que torno a casa,dic exactament el mateix i arribo força enrabiada. Què ens estant fent? penso que deuen lluir tot el mobiliari que l'Ajuntament ha subvencionat! No trobo cap més explicació! Només m'agrada el recó de la sortida del metro, ja que ha quedat bé el quiosc i la terrassa de bar. Quan facin la inauguració, haurien d'anar-hi plegats per fer una cassolada!!!!!!!!!!!!!!!
Una abraçada

Guillem Carbonell ha dit...

Hola Cristopher! Felicitats pel teu blog, hi aniré venint... M'he permés copiar una foto teva de Lesseps en el meu bloc, i he enllaçat el teu, ho pots veure a www.guillemcarbonell.cat, a veure si t'agrada i el visites de tant en tant!

Eduard ha dit...

Hola!

mira he arriabt a traves del google al teu blog, jo visc a la trav de Dalt, he fet un treball sobre la evolució de la plaça desde principis de segle i fins i tot una maqueta que podeu trobar a l'arxiu del districte juntament amb el treball que es ple de fotografies antigues es a la biblioteca Jaume fuster 2a plant, alla esta exposada tots els matins i dimecres tarda també.

només dir que a part que triguen molt i gran part de la culpa no em d'oblidar que la té la nova línia 9, però el projecte de la plaça que no ens agrada (a mi tampoc!) ja el coneixiem tots els veins i tot varem acceptar venuts amb que la plaça seria amb el desnivell natural, vist això l'ajuntament ens ha enganyat i ha aprofitat l'antic tùnel per fer la central de residus... en fi, aquesta deu ser les democràcies modernes, on s'acorda una cosa i després s'acaba fent el que vol l'ajuntament i encara tenen el morro de dir que es va fer en consens del veins!!! (Això, visca un pais democràtic com aquet!)

el dia de la inaguració hauriem d'anar tots amb paraigües per demostrar la queixa pel poc arbrat previst.

de totes maneres us recomano aneu a veure la maqueta a l'arxiu! alla en sortireu de dubtes de la composició de la plaça.

A reveure!

(si teniu algun dubte o voleu informació, no dubteu en enviar-me un mail)