divendres, 12 de desembre de 2008

LA CIUTAT DE LES ARTS I CIÈNCIES DE VALÈNCIA. LA CIUDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS DE VALENCIA. THE CITY OF THE ARTS AND THE SCIENCIES OF VALENCIA

UN EXEMPLE DE QUE EL MODERN NO ESTÀ RENYIT AMB LA BELLESA
UN EJEMPLO DE QUE LO MODERNO NO ESTA REÑIDO CON LA BELLEZA
AN EXAMPLE OF WHICH MODERN NOT THIS BITTER WITH THE BEAUTY

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València (Espanya) és un gran complex arquitectònic dissenyat per Santiago Calatrava i Félix Candela. Inaugurat en 1998 amb l'obertura de L'Hemisfèric, constitueix un autèntic exemple de l'arquitectura moderna que no està renyida amb la bellesa. En efecte, el complex és espectacular, però al mateix temps combina els elements arquitectònics amb l'aigua i la vegetació, resultant una bonica estampa d'harmonia. Situada al final de l'antic curs del riu Túria, convertit en jardí, un autèntic verger, fa uns vint-i-cinc anys, després del desviament del riu. Avui és la més important atracció turística de la Ciutat del Túria. Els edificis que ho integren són, L'Hemisfèric, el primer que es va inaugurar, el Museu de les Ciències Príncep Felip, que assembla a l'esquelet d'un dinosaure, L'Umbracle: que és un passeig cobert per arcs flotants i enjardinat, L'Oceanogràfic: l'aquari més gran d'Europa, el Palau de les Arts Reina Sofía: dedicat a la música i a les arts escèniques, i el Pont de l'Assut de l'Or. Encara existeixen projectes en execució.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (España) es un gran complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela. Inaugurado en 1998 con la apertura de L'Hemisfèric, constituye un auténtico ejemplo de la arquitectura moderna que no está reñida con la belleza. En efecto, el complejo es espectacular, pero al mismo tiempo combina los elementos arquitectónicos con el agua y la vegetación, resultando una hermosa estampa de armonía. Situada al final del antiguo cauce del río Turia, convertido en jardín, un auténtico vergel, hace unos veinticinco años, tras el desvío del río. Hoy es la más importante atracción turística de la Ciudad del Turia. Los edificios que lo integran son, L'Hemisfèric, el primero que se inauguró, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, que asemeja al esqueleto de un dinosaurio, L'Umbracle: que es un paseo cubierto por arcos flotantes y ajardinado, L'Oceanogràfic: el acuario más grande de Europa, el Palacio de las Artes Reina Sofía: dedicado a la música y a las artes escénicas, y el Puente de l'Assut de l'Or. Todavía existen proyectos en ejecución.

The City of the Arts and the Sciences of Valencia (Spain) is a big architectural complex designed by Santiago Calatrava i Félix Candela. Opened in 1998 with the opening of The Hemispherical One, it constitutes an authentic example of the modern architecture that it is not fallen out with the beauty. In effect, the complex is spectacular, but at the same time it combines the architectural elements with the water and the vegetation, being a beautiful print of harmony. Placed in the end of the ancient course of the Túria river, converted into garden, an authentic orchard, some twenty-five years ago, after the diversion of the river. Today the most important touristic attraction is from the City of the Túria. The buildings that integrate it are, The Hemispherical One, the first that, the Museum of the Sciences Prince Felipe, was opened that resembles in the skeleton of a dinosaur, The Umbracle: that it is a promenade covered by floating arches and landscaped, The Oceanographic One: the biggest aquarium of Europe, the Palau of the Arts Reina Sofía: devoted to the music and to the scenic arts, and the Bridge of the Weir of the Gold. There are still projects in execution.
2 comentaris:

Xavi ha dit...

Es fan coses magnífiques amb l'arquitectura moderna i arquitectes de categoria com Calatrava, a canvi nosaltres haurem d'aguantar aquest gran nyap de la Plaça Lesseps obra d'un arquitecte mediocre com Viaplana, que no ha fet res de bo i a mes es creu un il·luminat.
Estic segur que si en Josep Llinás hagués fet un projecte seguint la mateixa harmonia que el de la biblioteca, això seria un altre cosa.

Salvador ha dit...

Estic totalment d'acord amb el comentari anterior que et fa el Xavi.
Haurem d'aguantar una "estultícia" i una obra nefasta durant molts anys per la "modernor" mal entesa de l'Ajuntament...