dissabte, 15 de novembre de 2008

BERGEN (NORWAY): THE DOOR OF THE FIORDS. BERGEN (NORUEGA): LA PORTA DELS FIORDS. BERGEN (NORUEGA): LA PUERTA DE LOS FIORDOS.

Bergen is the second city bigger of Norway, being however the main port of the country. It was part of the Hanseàtica League, towards XIII and XIV centuries, it hears the capital of Norway considerate. Southwest of Norway placed in the coast, in a valley formed by a group of mountains known collectively how "the seven mountains", is known ither also in the touristic area like the door of entryticket in the famous Norwegian fiords. The Institute of Maritime Research is the second one greater of Europe, Bergen is also the main basis of the Real Navy Norway. It was capital European of the Culture in the year 2000.La city of Bergen it was set up in 1070 for the king Olav Kyrre. Bergen is one of the most beautiful cities of Norway. In the antique part, the Bryggen is found, a series of antique houses of wood of principles of the century XVIII product of the reconstruction of the city after the fire of 1702, and made with the style of the mediaeval buildings of the Hanseàtica League that were in the place before the fire. Bryggen, was included like World Heritage Centre in 1979 by the UNESCO. A very popular touristic attraction is the market ion the free air along the port. Another very popular touristic interlock is the funicular that rises to the mountain Fløien, from the one that a general view of the city and the seven mountains is seen.

Bergen és la segona ciutat més gran de Noruega, sent no obstant això el principal port del país. Va formar part de la Lliga Hanseàtica, cap als segles XIII i XIV, sent considerada la capital de Noruega. Situada a la costa sud-oest de Noruega, en una vall format per un grup de muntanyes conegut col·lectivament com "les set muntanyes", se la coneix també en l'àmbit turístic com la porta d'entrada als famosos fiords noruecs. L'Institut d'Investigació Marítima és el segon més gran d'Europa, Bergen també és la base principal de la Marina Real Noruega. Va ser capital Europea de la Cultura en l'any 2000.La ciutat de Bergen va ser fundada en 1070 pel rei Olav Kyrre. Bergen és una de les ciutats més belles de Noruega. En la part antiga, es troba el Bryggen, una sèrie de cases antigues de fusta de principis del segle XVIII producte de la reconstrucció de la ciutat després de l'incendi de 1702, i fetes amb l'estil dels edificis medievals de la Lliga Hanseàtica que estaven al lloc abans de l'incendi. Bryggen, va ser inclòs com Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en 1979 . Una atracció turística molt popular és el mercat a l'aire lliure al llarg del port. Un altre enclavament turístic molt popular és el funicular que puja a la muntanya Fløien, des del que es veu una vista general de la ciutat i les set muntanyes.

Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, siendo no obstante el principal puerto del país. Formó parte de la Liga Hanseática, hacia los siglos XIII y XIV, siendo considerada la capital de Noruega. Situada en la costa sudoeste de Noruega, en un valle formado por un grupo de montañas conocido colectivamente como "las siete montañas", se la conoce también en el ámbito turístico como la puerta de entrada a los famosos fiordos noruegos. El Instituto de Investigación Marítima es el segundo mayor de Europa, Bergen también es la base principal de la Marina Real Noruega. Fue capital Europea de la Cultura en el año 2000.[La ciudad de Bergen fue fundada en 1070 por el rey Olav Kyrre. Bergen es una de las ciudades más bellas de Noruega. En la parte antigua, se encuentra el Bryggen, una serie de viejas casas de madera de principios del siglo XVIII producto de la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1702, y hechas con el estilo de los edificios medievales de la Liga Hanseática que estaban en el lugar antes del incendio. Bryggen, fue incluido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 . Una atracción turística muy popular es el mercado al aire libre a lo largo del puerto. Otro enclave turístico muy popular es el funicular que sube al monte Fløyen, desde el que se divisa una vista general de la ciudad y las siete montañas.